ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

การกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระกียรติพร้อมติดตั้ง PDF พิมพ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย manager   
ประกาศเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
เรื่อง  การกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระกียรติพร้อมติดตั้ง  
LAST_UPDATED2
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com