ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 00:00


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร    ร่วมล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะ และบริเวณโดยรอบ
เตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร 
ในวันที่ 4 พฤษภาคม  2561 
ณ เตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1
1_1 1_1 1_1     
     
     
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com