ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 00:00

ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่ผู้เช่าแผงขายของ

ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2561 เวลา 13.30 น.
ณ  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านนาเมืองเพชร


a_1 a_1 a_1
a_1 a_1 a_1
a_1 a_1 a_1
a_1 a_1   a_1
 a_1  a_1 a_1 
 a_1 a_1   a_1
 a_1 a_1   a_1
 a_1  a_1  a_1
 a_1 a_1  a_1 
 a_1 a_1 a_1 

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com