ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
เขียนโดย manutchanok   
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2560
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com