ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ประชุมรับฟังคำชี้แจงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 16:06
 ด้วย บริษัท แฟรี่ ริช จำกัด  ได้ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร  เพื่อเข้าชี้แจงเกี่ยวกับการกำจัดขยะ  ซึงจะใช้พื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร เป็นที่ตั้งโรงงานคัดแยกขยะของจังหวัดตรัง  ในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นขบวนการคัดแยกขยะ และทำความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกขยะด้วยวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดปัญหากับชุมชน  ในวันที่  5  มิถุนายน  2561  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

 

1_1 1_1
1_1 1_1
1_1 1_1
1_1 1_1 
   
   
   
   
   
   
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com