สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร -ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561
ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2018 เวลา 13:53
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561
ในวันที่  8  มิถุนายน  2561
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

a_1 a_1 a_1 a_1
a_1 a_1 a_1 a_1
a_1 a_1 a_1   a_1
 a_1 a_1   a_1 a_1 
 a_1 a_1  a_1  a_1 
 a_1 a_1  a_1  a_1 
 a_1 a_1   a_1 a_1 
 a_1  a_1 a_1  a_1 
 a_1  a_1  a_1 a_1 
 a_1  a_1  a_1 a_1 
       
       
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com