ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีง PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018 เวลา 16:04
การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 (สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง แก้ไข บำบัด ปิด หรือฟื้นฟู) ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8 โดยมี ผอ.สส.สถจ.ตรัง ผู้แทนจาก อกจ. สสจ. โยธาฯ อปท. ร่วมตรวจติดตามฯ   ในวันที่  12  มิถุนายน  25611_1  1_1 1_1  1_1 
1_1 1_1  1_1  1_1 
1_1  1_1  1_1 1_1 
 1_1 1_1  1_1  1_1 
1_1 1_1 1_1 1_1
1_1 2_1 2_1 2_1
2_1 2_1 2_1 2_1
2_1 2_1 2_1 2_1

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com