ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

การท่องเที่ยว

1228821f0oirg12y1


  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ


  1.ถ้ำคูหาวิไล วัดเขาเพดาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร
     ถ้ำคูหาวิไล  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  โดยห่างจากอำเภอเมืองตรัง  ประมาณ  20 กิโลเมตร  ซึ่งจะมีจุดชมวิวสามารถชมทัศนียภาพของตำบลนาเมืองเพชรได้  และภายในถ้ำจะมีค้างคาวอาศัยอยู่  

dsc01061    dsc01062 

dsc01050

 


dsc01053 dsc01059

2. วัดเขาแก้ว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  ตำบลนาเมืองเพชร
     วัดเขาแก้ว  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  โดยได้รับการคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด  ประจำปี  2556  "ศูนย์สงเคราะห์สร้างคนดี  สู่สังคม"  จากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนา  และยังเป็นสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน  และโรงเรียน ต่างๆ เลือกเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม


dsc00319  dsc00313

dsc00304   dsc00303
dsc00305  dsc00313
dsc00318  


  
 

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com