ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการจุดคัดแยกขยะ PDF พิมพ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย manutchanok   

ประกาศเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
เรื่อง  กำหนด  วัน เวลา  สถานที่ตรวจรับพัสดุ
"โครงการก่อสร้างจุดคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร  จำนวน 7 จุด
หมู่ที่ 1 - 7  ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง"
LAST_UPDATED2
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com