ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ต้อนรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:42

เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร  ต้อนรับพนักงานเทศบาลจากเทศบาลนครตรังจากเทศบาลนครตรัง  

ในวันที่  16  กรกฎาคม  2561

  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

1_1 1_1 1_1  
 1_1 1_1   1_1  
 1_1  1_1  1_1  
 1_1 1_1   1_1  
 1_1 1_1  1_1   
 1_1 1_1   1_1  
 1_1 1_1   a1_1  
a1_1 a1_1 a1_1  
a1_1 a1_1 a1_1  
a1_1 a1_1 a1_1  
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com