ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการปักผ้า) PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 10:44

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการปักผ้า) 

ในระหว่างวันที่  20 - 24  สิงหาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

 

 

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com