ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“กิจกรรมการปลูกต้นไม้ PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 14:02
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ต้นไทรเกาหลี) เพื่อพัฒนาบ่อขยะเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ”
ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
ณ บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
 1 1 
 1 1 
 1 1 
 1 1 
 9  1
 1  1
 1 1 
 1 16
 17  1
 1  1
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com