ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 14:53

ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปี  2561

  ในวันที่  31  สิงหาคม  2561 

 

ณ  บ้านสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

 

 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1  0 1
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1  
   
   

ศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

2 1   2 1
 2 1 2 1 
 2 1 2 1 
 2 1  2 1
 2 1 2 1 
 2 1 2 1 
 2 1 2 1 
 2 1  2 1
 2 1 2 1 
 2 1 2 1 
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
 2 1  

 

 

 

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com