ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาเมืองเพชร PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2018 เวลา 11:37

เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ

ศูนย์ยุติธรรมของตำบลนาเมืองเพชร

 

 

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านกลิ้งกลอง

ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1 0 1 
 0 1  
   
   
   
   
   
   
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com