ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 11:16

 

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ณ วัดคูหาวิไล หมู่ที่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 1 
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1  
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com