ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

สินค้า OTOP

1228839b2qo8ysjdw

 

 

 ซ้อส/น้ำจิ้ม

920505B01s
 เต้าเจี้ยว
เป็นการนำเมล็ดถั่วเหลืองมาแปรรูป เป็นเต้าเจี้ยวใช้ประกอบอาหาร บรรจุขวด สะอาด ปลอดภัย
- นำถั่วเหลืองที่คัดแล้ว มาล้างน้ำสะอาด 2 ครั้ง แล้วนำมาต้มให้สุกใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ ถั่วเหลืองใส่กระด้งใช้ผ้าขาวคลุม 2 คืนแล้วนำไปหมักในโอ่งต้มน้ำเกลือใส่ หมักจนครบ 4 เดือน
- นำถั่วเหลืองที่หมักแล้ว มาต้มกับน้ำตาลทราย ต้มนาน 2 ชั่วโมงพักไว้ให้เย็น
- นำขวดที่จะบรรจุมาต้มฆ่าเชื้อ30 น. แล้วนำไปนึ่ง20 น. แล้วนำมาบรรจุเต้าเจี้ยวใส่ขวด
- นำขวดที่บรรจุเต้าเจี้ยวแล้ว มาติดแก๊ปฝา แล้วนำไปนึ่งเพื่อให้แก๊ปติดกับฝาขวด 20 นาที แล้วนำมาติดฉลาก นำออกจำหน่ายต่อไป
 หัตถกรรม-ดอกไม้ประดิษฐ์

F8724s

 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา

 หัตถกรรม-จักสาน/ทอ

920505A01s

 จักสานตะกร้าก้านมะพร้าว
เป็นการนำก้านมะพร้าว ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นมาทำจักสานเป็นตะกร้าขนาดต่าง ๆ มีลักษณะสวยงาม ประณีต คงทน แข็งแรง
- นำก้านมะพร้าวมาเหลาและขูดให้เรียบ
- นำก้านมะพร้าวมาสานเข้ารูปเป็นวงกลม
- แล้วนำไม้ไผ่มาเหลา และดัดเป็นขอบ
- นำก้านมะพร้าวที่สานแล้วมาผูกกับขอบกลาง เป็นรูปตะกร้า
- นำก้านมะพร้าวที่สานแล้วมาผูกกับขอบล่าง
- นำก้านมะพร้าวที่สานแล้วมาผูกกับขอบบน แล้วตัดเศษก้านมะพร้าวที่ไม่ต้องการออกและพันเป็นงวง ทำเป็นหูหิ้วพันด้วยหวาย

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com