ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

- กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com