ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก) PDF พิมพ์
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 00:00
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก)
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com