ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 PDF พิมพ์
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
เขียนโดย minister   
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 00:00

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2558
และสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2559


2559-05-23 09-09-54_0779
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com