ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานฯ
เขียนโดย manager   
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com