ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ปี2558
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ
เขียนโดย manager   
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2558

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com