ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย manager   
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิเกา  ที่ว่าการอำเภอสิเกา  ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 12  มิถุนายน  2560 เป็นต้นไป  ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

LAST_UPDATED2
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com