ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังพนักงาน
เขียนโดย manager   
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

****************************
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com