ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังพนักงาน
เขียนโดย manager   
โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล

***************************************

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com