ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาเใหญ่ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ PDF พิมพ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย manager   
ประกาศเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร 
เรื่อง ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาเใหญ่ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ ๔ บ้านนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง LAST_UPDATED2
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com