ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ประกวดราคาจ้าง โครงการประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖ PDF พิมพ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย manager   
ประกาศเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร 
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกลิ้งกลอง(ศพด.บ้านกลิ้งกลอง) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

LAST_UPDATED2
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com