ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2560
เทศบัญญัติการสาธารณสุข
เทศบัญญัติฯ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2560
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com