ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

เรื่องอื่น ๆ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 หนังสือส่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องนำส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จันทร์, 26 กันยายน 2016 manager 313
2 หนังสือส่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเรื่องนำส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จันทร์, 26 กันยายน 2016 manager 398
3 หนังสือส่งนายอำเภอสิเกาเรื่องนำส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จันทร์, 26 กันยายน 2016 manager 96
4 หนังสือรับจากอำเภอสิเกาเรื่องขอส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อังคาร, 20 กันยายน 2016 manager 153
5 หนังสือส่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องนำส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ศุกร์, 18 กันยายน 2015 manager 108
6 หนังสือส่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเรื่องนำส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ศุกร์, 18 กันยายน 2015 manager 382
7 หนังสือส่งนายอำเภอสิเกาเรื่องนำส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ศุกร์, 18 กันยายน 2015 manager 195
8 หนังสือรับจากอำเภอสิเกาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2015 manager 82
9 หนังสือส่งนายอำเภอสิเกาเรื่องขออนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015 manager 878
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com