ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

รายงานการคลัง
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบแสดงฐานะทางก่ารเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 2561 จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018 manutchanok 21
2 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 77
3 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จันทร์, 04 กันยายน 2017 manager 78
4 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 พฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2017 manager 79
5 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จันทร์, 03 กรกฏาคม 2017 manager 64
6 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ศุกร์, 02 มิถุนายน 2017 manager 73
7 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560 จันทร์, 01 พฤษภาคม 2017 manager 73
8 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ศุกร์, 07 เมษายน 2017 manager 83
9 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จันทร์, 06 มีนาคม 2017 manager 72
10 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560 ศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2017 manager 95
11 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 ศุกร์, 06 มกราคม 2017 manager 66
12 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 อังคาร, 06 ธันวาคม 2016 manager 84
13 รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559 พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2016 manager 68
14 รายงานผลด้านรายรับ 1 ต.ค. 55- 30 เม.ย. 56 พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 อบต.นาเมืองเพชร 245
15 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน เดือน ต.ค. 55 - เม.ย. 56 พุธ, 29 พฤษภาคม 2013 อบต.นาเมืองเพชร 224
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com