ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 manutchanok 9
2 ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2018 manager 5
3 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 manager 7
4 กิจกรรมขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 manager 11
5 ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 manager 20
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 19
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 19
8 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนาเ พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 11
9 ประชุมและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ ตลาดนาเมืองเพชร พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 18
10 ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 19
11 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 5/2561 ศุกร์, 27 เมษายน 2018 manager 48
12 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พบประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 42
13 ประชุมโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่เมืองตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข 5 ดี พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 6
14 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 7 วันอันตราย พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 manager 17
15 โครงการสร้างฝายมีชีวิต หมู่ 1 บ้านห้วยไทร จันทร์, 09 เมษายน 2018 manager 33
16 งานแถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง พุธ, 04 เมษายน 2018 manager 15
17 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 manager 17
18 หนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 35
19 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 22
20 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการสำหรับการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติสาธารณสุข ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 manager 40
21 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 9
22 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร คัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 24
23 ประชุมคณะกรรมกาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 8
24 วันท้องถิ่นไทย จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 16
25 การแข่งขันมหกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ พุธ, 14 มีนาคม 2018 manager 17
26 โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านเขาแก้ว อังคาร, 13 มีนาคม 2018 manager 27
27 ประชุมการดำเนินการกิจการตลาดนัด พุธ, 07 มีนาคม 2018 manager 8
28 โครงการครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 manager 38
29 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ศุกร์, 02 มีนาคม 2018 manager 13
30 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2018 manager 14
31 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2561 พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 manager 13
32 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ประจำปี 2561 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018 manager 21
33 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 manager 27
34 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 31 มกราคม 2018 manager 16
35 ประชุมหารือภารกิจงานด้านสาธารณสุข พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 16
36 ประชุมผู้ประกอบการ(โรงงาน) ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 11
37 ประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชน จันทร์, 22 มกราคม 2018 manutchanok 17
38 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี2560 ศุกร์, 05 มกราคม 2018 manager 17
39 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017 manager 22
40 การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 34
41 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 30
42 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 manager 28
43 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ "วันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 33
44 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิเกา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 37
45 เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 manager 52
46 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 manager 27
47 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรัง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017 manager 32
48 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พุธ, 11 ตุลาคม 2017 manager 27
49 การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 30
50 กิจกรรมตักบาตรเทโว ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 37
51 กิจกรรมวันออกพรรษา พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017 manager 46
52 กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 manager 31
53 สำรวจพื้นที่ภาษีของบริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 27
54 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 31
55 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 manager 25
56 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 48
57 กิจกรรมปลูกต้นพยุง จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 35
58 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชรมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 43
59 พิธีมอบพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะให้แก่ตัวแทนชาวบ้านตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 20 กันยายน 2017 manager 33
60 พิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรงาน " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน " ประจำปี 2560 อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 32
61 ประชุมชี้แจงเรื่องการต่อสัญญาของพนักงานจ้าง อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 36
62 โครงการส่งเสริมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี 2560 ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 42
63 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และอาชีพของสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 46
64 การปลูกดาวเรืองตามโครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ อังคาร, 12 กันยายน 2017 manager 45
65 การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ พื้นที่จังหวัดตรัง จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 44
66 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของรัฐบาล จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 44
67 ประชุมเครื่อข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 40
68 การนิเทศการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 34
69 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 32
70 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 08 กันยายน 2017 manager 73
71 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 จันทร์, 04 กันยายน 2017 manager 71
72 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุธ, 30 สิงหาคม 2017 manager 59
73 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จันทร์, 21 สิงหาคม 2017 manager 42
74 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2017 manager 49
75 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 อังคาร, 15 สิงหาคม 2017 manager 42
76 กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 45
77 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 38
78 ประชุม คกก.จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 52
79 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ศุกร์, 04 สิงหาคม 2017 manager 34
80 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 31 กรกฏาคม 2017 manager 34
81 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมหมู่ 7 พุธ, 26 กรกฏาคม 2017 manager 40
82 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมหมู่ 4 อังคาร, 25 กรกฏาคม 2017 manager 33
83 โครงการคืนรอยยิ้มสูสายน้ำ "กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลำน้ำสาธารณประโยชน์" ศุกร์, 21 กรกฏาคม 2017 manager 33
84 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 17 กรกฏาคม 2017 manager 34
85 ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017 manager 39
86 กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ถนนสายเขาแก้ว - ควนกุน" ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017 manager 34
87 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 พุธ, 12 กรกฏาคม 2017 manager 34
88 กิจกรรมวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2017 manager 42
89 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2017 manager 40
90 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร อังคาร, 04 กรกฏาคม 2017 manager 38
91 การตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จันทร์, 03 กรกฏาคม 2017 manager 38
92 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560 อังคาร, 27 มิถุนายน 2017 manager 41
93 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การจัดทำร่างเทศบัญญัติ อังคาร, 30 พฤษภาคม 2017 manager 51
94 สานสัมพันธ์ช่างอปท.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ศุกร์, 26 พฤษภาคม 2017 manager 31
95 การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017 manager 49
96 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ศุกร์, 12 พฤษภาคม 2017 manager 45
97 อบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2017 manager 29
98 ขุดลอกทางระบายน้ำและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 24 เมษายน 2017 manager 42
99 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสนองพระราชดำริ "นาเมืองเพชร สะอาด ปราศจากขยะ" พุธ, 19 เมษายน 2017 manager 88
100 รณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 พุธ, 19 เมษายน 2017 manager 45
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com