ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 18 กันยายน 2018 manager 4
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 พุธ, 05 กันยายน 2018 manager 2
3 การฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 1
4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 4
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 14
6 โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชรร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 1
7 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 14
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการปักผ้า) พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 11
9 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 37
10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอ่างทอง” ปลูกหญ้าแฝก พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 2
11 ประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร ตามโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่ตรังเมืองแห่งความสุข อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018 manager 40
12 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ศุกร์, 20 กรกฏาคม 2018 manager 4
13 กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2018 manager 3
14 ต้อนรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 47
15 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 43
16 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2018 manager 44
17 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเปตองจังหวัดตรัง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 36
18 การดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 36
19 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 31
20 โครงการก่อสร้างจุดคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จำนวน 7 จุด อาทิตย์, 01 กรกฏาคม 2018 manager 38
21 ประชุมข้อราชการของอำเภอสิเกา ศุกร์, 29 มิถุนายน 2018 manager 25
22 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2018 manager 33
23 การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีง พุธ, 13 มิถุนายน 2018 manager 50
24 ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018 manager 53
25 วันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2018 manager 71
26 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 05 มิถุนายน 2018 manager 52
27 ประชุมกรรมการ และคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาเมืองเพชร พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 manager 39
28 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 56
29 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 43
30 การจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 manutchanok 53
31 ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2018 manager 50
32 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 manager 45
33 กิจกรรมขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 manager 47
34 ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 manager 52
35 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 50
36 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนาเ พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 44
37 ประชุมและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ ตลาดนาเมืองเพชร พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 48
38 ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 50
39 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 5/2561 ศุกร์, 27 เมษายน 2018 manager 76
40 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พบประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 74
41 ประชุมโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่เมืองตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข 5 ดี พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 37
42 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 7 วันอันตราย พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 manager 46
43 โครงการสร้างฝายมีชีวิต หมู่ 1 บ้านห้วยไทร จันทร์, 09 เมษายน 2018 manager 67
44 งานแถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง พุธ, 04 เมษายน 2018 manager 47
45 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 manager 51
46 หนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 66
47 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 55
48 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 41
49 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 44
50 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการสำหรับการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติสาธารณสุข ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 manager 68
51 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 43
52 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร คัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 53
53 ประชุมคณะกรรมกาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 39
54 วันท้องถิ่นไทย จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 47
55 การแข่งขันมหกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ พุธ, 14 มีนาคม 2018 manager 44
56 โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านเขาแก้ว อังคาร, 13 มีนาคม 2018 manager 64
57 ประชุมการดำเนินการกิจการตลาดนัด พุธ, 07 มีนาคม 2018 manager 41
58 โครงการครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 manager 73
59 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ศุกร์, 02 มีนาคม 2018 manager 44
60 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2018 manager 46
61 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2561 พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 manager 45
62 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ประจำปี 2561 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018 manager 53
63 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 manager 60
64 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 31 มกราคม 2018 manager 47
65 ประชุมหารือภารกิจงานด้านสาธารณสุข พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 46
66 ประชุมผู้ประกอบการ(โรงงาน) ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 40
67 ประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชน จันทร์, 22 มกราคม 2018 manutchanok 46
68 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี2560 ศุกร์, 05 มกราคม 2018 manager 51
69 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017 manager 53
70 การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 64
71 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 60
72 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 manager 58
73 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ "วันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 63
74 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิเกา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 66
75 เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 manager 82
76 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 manager 56
77 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรัง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017 manager 64
78 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พุธ, 11 ตุลาคม 2017 manager 58
79 การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 57
80 กิจกรรมตักบาตรเทโว ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 68
81 กิจกรรมวันออกพรรษา พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017 manager 79
82 กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 manager 61
83 สำรวจพื้นที่ภาษีของบริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 56
84 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 60
85 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 manager 54
86 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 พุธ, 27 กันยายน 2017 manager 184
87 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 79
88 กิจกรรมปลูกต้นพยุง จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 66
89 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชรมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 74
90 พิธีมอบพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะให้แก่ตัวแทนชาวบ้านตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 20 กันยายน 2017 manager 64
91 พิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรงาน " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน " ประจำปี 2560 อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 66
92 ประชุมชี้แจงเรื่องการต่อสัญญาของพนักงานจ้าง อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 66
93 โครงการส่งเสริมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี 2560 ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 72
94 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และอาชีพของสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 78
95 การปลูกดาวเรืองตามโครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ อังคาร, 12 กันยายน 2017 manager 74
96 การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ พื้นที่จังหวัดตรัง จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 77
97 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของรัฐบาล จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 79
98 ประชุมเครื่อข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 71
99 การนิเทศการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 65
100 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 64
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com