ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมเตรียมความพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 อังคาร, 08 มกราคม 2019 manager 14
2 ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 25 ธันวาคม 2018 manager 31
3 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 พุธ, 19 ธันวาคม 2018 manager 30
4 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จันทร์, 17 ธันวาคม 2018 manager 23
5 วัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ศุกร์, 07 ธันวาคม 2018 manager 16
6 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดตรัง ศุกร์, 07 ธันวาคม 2018 manager 36
7 กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภูมิพลฯ พฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018 manager 16
8 การประชุมกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) อังคาร, 04 ธันวาคม 2018 manager 15
9 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับบริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัด พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018 manager 36
10 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พุธ, 21 พฤศจิกายน 2018 manager 54
11 ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2018 manager 37
12 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018 manager 50
13 วัดประชารัฐสร้างสุข อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2018 manager 46
14 กิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018 manager 29
15 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้ว จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2018 manager 33
16 สืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2018 manager 30
17 วันปิยมหาราช พุธ, 24 ตุลาคม 2018 manager 32
18 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018 manager 57
19 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร จันทร์, 15 ตุลาคม 2018 manager 28
20 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2018 manager 73
21 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 08 ตุลาคม 2018 manager 56
22 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พุธ, 26 กันยายน 2018 manager 69
23 โครงการวัยเรียน วัยรุน วัยใส คิดจะ (มันส์) ต้องรู้ ประจำปี 2561 จันทร์, 24 กันยายน 2018 manager 68
24 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 18 กันยายน 2018 manager 50
25 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 พุธ, 05 กันยายน 2018 manager 56
26 การฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 46
27 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 84
28 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 55
29 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 77
30 โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชรร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 53
31 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 63
32 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการปักผ้า) พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 56
33 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 85
34 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอ่างทอง” ปลูกหญ้าแฝก พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 53
35 ประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร ตามโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่ตรังเมืองแห่งความสุข อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018 manager 92
36 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ศุกร์, 20 กรกฏาคม 2018 manager 45
37 กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2018 manager 59
38 ต้อนรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 111
39 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 89
40 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2018 manager 98
41 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเปตองจังหวัดตรัง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 85
42 การดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 81
43 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 84
44 โครงการก่อสร้างจุดคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จำนวน 7 จุด อาทิตย์, 01 กรกฏาคม 2018 manager 93
45 ประชุมข้อราชการของอำเภอสิเกา ศุกร์, 29 มิถุนายน 2018 manager 65
46 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2018 manager 74
47 การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีง พุธ, 13 มิถุนายน 2018 manager 96
48 ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018 manager 100
49 วันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2018 manager 117
50 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 05 มิถุนายน 2018 manager 91
51 ประชุมกรรมการ และคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาเมืองเพชร พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 manager 79
52 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 99
53 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 75
54 การจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 manutchanok 85
55 ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2018 manager 90
56 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 manager 76
57 กิจกรรมขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 manager 81
58 ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 manager 84
59 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 88
60 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนาเ พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 73
61 ประชุมและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ ตลาดนาเมืองเพชร พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 81
62 ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 84
63 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 5/2561 ศุกร์, 27 เมษายน 2018 manager 110
64 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พบประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 107
65 ประชุมโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่เมืองตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข 5 ดี พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 67
66 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 7 วันอันตราย พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 manager 78
67 โครงการสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง ณ วัดเขาแก้ว จันทร์, 16 เมษายน 2018 manager 70
68 โครงการสร้างฝายมีชีวิต หมู่ 1 บ้านห้วยไทร จันทร์, 09 เมษายน 2018 manager 108
69 งานแถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง พุธ, 04 เมษายน 2018 manager 88
70 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 manager 92
71 หนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 98
72 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 86
73 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 74
74 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 71
75 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการสำหรับการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติสาธารณสุข ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 manager 100
76 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 75
77 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร คัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 85
78 ประชุมคณะกรรมกาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 68
79 วันท้องถิ่นไทย จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 76
80 การแข่งขันมหกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ พุธ, 14 มีนาคม 2018 manager 80
81 โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านเขาแก้ว อังคาร, 13 มีนาคม 2018 manager 94
82 ประชุมการดำเนินการกิจการตลาดนัด พุธ, 07 มีนาคม 2018 manager 73
83 โครงการครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 manager 119
84 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ศุกร์, 02 มีนาคม 2018 manager 76
85 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2018 manager 91
86 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2561 พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 manager 83
87 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ประจำปี 2561 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018 manager 90
88 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 manager 112
89 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 31 มกราคม 2018 manager 87
90 ประชุมหารือภารกิจงานด้านสาธารณสุข พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 78
91 ประชุมผู้ประกอบการ(โรงงาน) ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 73
92 ประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชน จันทร์, 22 มกราคม 2018 manutchanok 82
93 การประชุมประชาคม ประจำปี 2561 ศุกร์, 12 มกราคม 2018 manager 32
94 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี2560 ศุกร์, 05 มกราคม 2018 manager 90
95 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017 manager 92
96 การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 114
97 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 100
98 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 manager 95
99 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ "วันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 107
100 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิเกา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 107
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com