สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร -กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 23
2 ประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร ตามโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่ตรังเมืองแห่งความสุข อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018 manager 24
3 ต้อนรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 25
4 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 25
5 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2018 manager 31
6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเปตองจังหวัดตรัง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 22
7 การดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 19
8 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 18
9 โครงการก่อสร้างจุดคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จำนวน 7 จุด อาทิตย์, 01 กรกฏาคม 2018 manager 26
10 ประชุมข้อราชการของอำเภอสิเกา ศุกร์, 29 มิถุนายน 2018 manager 14
11 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2018 manager 23
12 การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีง พุธ, 13 มิถุนายน 2018 manager 36
13 ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018 manager 44
14 วันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2018 manager 57
15 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 05 มิถุนายน 2018 manager 41
16 ประชุมกรรมการ และคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาเมืองเพชร พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 manager 29
17 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 36
18 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 32
19 การจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 manutchanok 41
20 ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2018 manager 39
21 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 manager 34
22 กิจกรรมขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 manager 37
23 ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 manager 43
24 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 41
25 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนาเ พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 32
26 ประชุมและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ ตลาดนาเมืองเพชร พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 39
27 ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 42
28 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 5/2561 ศุกร์, 27 เมษายน 2018 manager 69
29 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พบประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 65
30 ประชุมโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่เมืองตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข 5 ดี พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 28
31 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 7 วันอันตราย พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 manager 37
32 โครงการสร้างฝายมีชีวิต หมู่ 1 บ้านห้วยไทร จันทร์, 09 เมษายน 2018 manager 53
33 งานแถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง พุธ, 04 เมษายน 2018 manager 38
34 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 manager 41
35 หนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 57
36 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 45
37 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 28
38 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 34
39 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการสำหรับการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติสาธารณสุข ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 manager 62
40 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 32
41 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร คัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 44
42 ประชุมคณะกรรมกาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 30
43 วันท้องถิ่นไทย จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 38
44 การแข่งขันมหกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ พุธ, 14 มีนาคม 2018 manager 37
45 โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านเขาแก้ว อังคาร, 13 มีนาคม 2018 manager 51
46 ประชุมการดำเนินการกิจการตลาดนัด พุธ, 07 มีนาคม 2018 manager 30
47 โครงการครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 manager 62
48 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ศุกร์, 02 มีนาคม 2018 manager 35
49 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2018 manager 37
50 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2561 พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 manager 35
51 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ประจำปี 2561 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018 manager 43
52 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 manager 49
53 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 31 มกราคม 2018 manager 37
54 ประชุมหารือภารกิจงานด้านสาธารณสุข พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 37
55 ประชุมผู้ประกอบการ(โรงงาน) ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 33
56 ประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชน จันทร์, 22 มกราคม 2018 manutchanok 38
57 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี2560 ศุกร์, 05 มกราคม 2018 manager 40
58 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017 manager 43
59 การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 54
60 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 51
61 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 manager 52
62 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ "วันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 52
63 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิเกา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 58
64 เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 manager 72
65 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 manager 48
66 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรัง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017 manager 56
67 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พุธ, 11 ตุลาคม 2017 manager 49
68 การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 50
69 กิจกรรมตักบาตรเทโว ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 59
70 กิจกรรมวันออกพรรษา พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017 manager 72
71 กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 manager 50
72 สำรวจพื้นที่ภาษีของบริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 49
73 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 52
74 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 manager 46
75 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 พุธ, 27 กันยายน 2017 manager 169
76 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 69
77 กิจกรรมปลูกต้นพยุง จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 56
78 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชรมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 66
79 พิธีมอบพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะให้แก่ตัวแทนชาวบ้านตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 20 กันยายน 2017 manager 55
80 พิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรงาน " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน " ประจำปี 2560 อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 58
81 ประชุมชี้แจงเรื่องการต่อสัญญาของพนักงานจ้าง อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 58
82 โครงการส่งเสริมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี 2560 ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 64
83 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และอาชีพของสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 70
84 การปลูกดาวเรืองตามโครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ อังคาร, 12 กันยายน 2017 manager 68
85 การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ พื้นที่จังหวัดตรัง จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 68
86 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของรัฐบาล จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 70
87 ประชุมเครื่อข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 63
88 การนิเทศการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 57
89 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 55
90 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 08 กันยายน 2017 manager 102
91 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 จันทร์, 04 กันยายน 2017 manager 99
92 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุธ, 30 สิงหาคม 2017 manager 83
93 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จันทร์, 21 สิงหาคม 2017 manager 78
94 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2017 manager 71
95 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 อังคาร, 15 สิงหาคม 2017 manager 65
96 กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 69
97 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 61
98 ประชุม คกก.จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 73
99 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ศุกร์, 04 สิงหาคม 2017 manager 59
100 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 31 กรกฏาคม 2017 manager 56
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com