ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีง พุธ, 13 มิถุนายน 2018 manager 18
2 ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018 manager 29
3 วันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2018 manager 39
4 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 05 มิถุนายน 2018 manager 29
5 ประชุมกรรมการ และคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาเมืองเพชร พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 manager 14
6 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 20
7 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 18
8 การจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 manutchanok 29
9 ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2018 manager 23
10 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 manager 17
11 กิจกรรมขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 manager 23
12 ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 manager 29
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 29
14 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนาเ พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 19
15 ประชุมและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ ตลาดนาเมืองเพชร พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 26
16 ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 28
17 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 5/2561 ศุกร์, 27 เมษายน 2018 manager 57
18 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พบประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 52
19 ประชุมโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่เมืองตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข 5 ดี พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 16
20 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 7 วันอันตราย พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 manager 26
21 โครงการสร้างฝายมีชีวิต หมู่ 1 บ้านห้วยไทร จันทร์, 09 เมษายน 2018 manager 43
22 งานแถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง พุธ, 04 เมษายน 2018 manager 24
23 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 manager 27
24 หนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 44
25 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 32
26 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 16
27 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 20
28 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการสำหรับการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติสาธารณสุข ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 manager 50
29 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 18
30 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร คัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 33
31 ประชุมคณะกรรมกาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 18
32 วันท้องถิ่นไทย จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 26
33 การแข่งขันมหกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ พุธ, 14 มีนาคม 2018 manager 25
34 โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านเขาแก้ว อังคาร, 13 มีนาคม 2018 manager 38
35 ประชุมการดำเนินการกิจการตลาดนัด พุธ, 07 มีนาคม 2018 manager 18
36 โครงการครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 manager 46
37 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ศุกร์, 02 มีนาคม 2018 manager 23
38 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2018 manager 24
39 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2561 พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 manager 22
40 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ประจำปี 2561 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018 manager 30
41 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 manager 36
42 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 31 มกราคม 2018 manager 26
43 ประชุมหารือภารกิจงานด้านสาธารณสุข พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 25
44 ประชุมผู้ประกอบการ(โรงงาน) ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 21
45 ประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชน จันทร์, 22 มกราคม 2018 manutchanok 26
46 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี2560 ศุกร์, 05 มกราคม 2018 manager 27
47 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017 manager 30
48 การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 43
49 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 39
50 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 manager 38
51 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ "วันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 41
52 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิเกา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 45
53 เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 manager 60
54 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 manager 36
55 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรัง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017 manager 41
56 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พุธ, 11 ตุลาคม 2017 manager 37
57 การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 38
58 กิจกรรมตักบาตรเทโว ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 48
59 กิจกรรมวันออกพรรษา พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017 manager 57
60 กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 manager 39
61 สำรวจพื้นที่ภาษีของบริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 35
62 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 40
63 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 manager 34
64 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 พุธ, 27 กันยายน 2017 manager 158
65 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 56
66 กิจกรรมปลูกต้นพยุง จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 46
67 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชรมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 54
68 พิธีมอบพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะให้แก่ตัวแทนชาวบ้านตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 20 กันยายน 2017 manager 41
69 พิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรงาน " ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน " ประจำปี 2560 อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 44
70 ประชุมชี้แจงเรื่องการต่อสัญญาของพนักงานจ้าง อังคาร, 19 กันยายน 2017 manager 46
71 โครงการส่งเสริมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี 2560 ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 53
72 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และอาชีพของสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ศุกร์, 15 กันยายน 2017 manager 58
73 การปลูกดาวเรืองตามโครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ อังคาร, 12 กันยายน 2017 manager 55
74 การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ พื้นที่จังหวัดตรัง จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 56
75 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของรัฐบาล จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 56
76 ประชุมเครื่อข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 51
77 การนิเทศการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 45
78 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) จันทร์, 11 กันยายน 2017 manager 43
79 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 08 กันยายน 2017 manager 87
80 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 จันทร์, 04 กันยายน 2017 manager 85
81 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุธ, 30 สิงหาคม 2017 manager 72
82 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จันทร์, 21 สิงหาคม 2017 manager 58
83 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2017 manager 58
84 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 อังคาร, 15 สิงหาคม 2017 manager 51
85 กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 55
86 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 47
87 ประชุม คกก.จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017 manager 59
88 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ศุกร์, 04 สิงหาคม 2017 manager 46
89 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 31 กรกฏาคม 2017 manager 43
90 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมหมู่ 7 พุธ, 26 กรกฏาคม 2017 manager 49
91 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมหมู่ 4 อังคาร, 25 กรกฏาคม 2017 manager 42
92 โครงการคืนรอยยิ้มสูสายน้ำ "กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสู่ลำน้ำสาธารณประโยชน์" ศุกร์, 21 กรกฏาคม 2017 manager 42
93 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 17 กรกฏาคม 2017 manager 41
94 ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017 manager 48
95 กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ถนนสายเขาแก้ว - ควนกุน" ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017 manager 43
96 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 พุธ, 12 กรกฏาคม 2017 manager 42
97 กิจกรรมวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2017 manager 50
98 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2017 manager 48
99 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร อังคาร, 04 กรกฏาคม 2017 manager 46
100 การตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จันทร์, 03 กรกฏาคม 2017 manager 46
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com