ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร
00004 
0003
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 มาตรฐานการดำเนินงานศุนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศุกร์, 27 ตุลาคม 2017
2 คำสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
3 แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 08 เมษายน 2015
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร ประจำปีการศึกษา 2558 อังคาร, 30 พฤศจิกายน 1999
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com