ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com